کمان
بررسی انواع تفنگ ساچمه ای و خرید آن

تفنگ ساچمه ای به همراه مکانیسم‌های متفاوت مسلح شدن آنها برای تیر اندازی

تفنگ ساچمه ای از آن دسته تفنگ‌هایی می‌باشد که در طراحی لوله آنها هیچ نوع خانی در نظر گرفته نشده است به همین دلیل با هر بار فشار دادن ماشه، می‌توان میزان زیادی ساچمه را به هدف مورد نظر شلیک کرد که این ویژگی باعث شده است تا از این نوع تفنگ در فعالیت‌هایی مانند […]

مشتاقانه در انتظار نظرات شما هستیمفرم نظرسنجی
+