کمان
قوی ترین تفنگ های فنر پیستون

قوی­ترین تفنگ­های فنر پیستون به همراه معرفی انواع و مشخصات آنها

تفنگ­های فنر پیستون این گونه می­باشد، که هوا را در پشت پیستون حبس کرده و در نتیجه انرژی پتانسیل در تفنگ انباشته می­شود، در هنگام پرتاپ گلوله که در یک مدت زمان کوتاهی انجام می­شود، حجم بسیار زیادی نیز انرژی آزاد می­شود که در هنگام پرتاب نیروی بسیاری وارد می­کند. قوی­ترین تفنگ­های فنر پیستون نمونه […]